Ga naar de inhoud

Zwevegem - De Blokken

De zone "De Blokken" is een voormalige productiesite van de firma Bekaert. Het terrein werd door Intercommunale Leiedal aangekocht en herontwikkeld als bedrijventerrein. Op de site bevonden zich twee grote productiehallen van Bekaert die grotendeels afgebroken werden. Een deel van de loods langs de oude spoorwegbedding werd behouden en kan hergebruikt worden i.f.v. een nieuwe bedrijfsactiviteit.
Om het terrein op te delen in bedrijfskavels werd een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. De noodzakelijke bufferbekkens werden aangelegd langs de Keibeek die aan het terrein paalt. Die beekvallei werd tijdens de heraanleg opgewaardeerd tot een aangename parkomgeving en de noodzakelijke fiets- en voetgangersverbindingen werden voorzien.  Al deze werken werden door Ghent Dredging uitgevoerd.

 .
 
 
 
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified