Ga naar de inhoud

Zomergem - Scholen OVAM

De OVAM begeleidt scholen bij bodemonderzoeken en -saneringen. Het doel hiervan is vervuilde schoolterreinen in kaart te brengen en scholen administratief, praktisch en financieel te ondersteunen bij de bodemonderzoeken en bodemsanering van hun terrein. Voor een school in Zomergem heeft Ghent Dredging nv in dit kader in opdracht van OVAM een bodemsanering uitgevoerd.

 
 .

Op deze school hebben lekkende ondergrondse stookolietanks voor een bodemverontreiniging gezorgd met minerale olie. Door de ligging van de tanks en de bodemverontreiniging vlakbij de gebouwen van de school en een aangrenzende kapel drongen stabiliteitsmaatregelen zich op.

Door het niveauverschil van de verschillende funderingen was het noodzakelijk in verschillende uitgravingsfasen verschillende beschoeiingstechnieken te combineren om de diepte van 5,5 meter tot waar de verontreiniging voorkomt veilig en schadevrij te halen. Ter hoogte van de kapel werd een verankerde berlinerwand geplaatst, ter hoogte van de school een verankerde secanspalenwand.

 
 
 .

Om de ontgraving in den droge te kunnen uitvoeren werd het grondwater verlaagd. Het opgepompte grondwater werd door een mobiele waterzuiveringsunit gezuiverd vooraleer het in de riolering werd geloosd.

 
 .

Na de ontgraving van de verschillende tanks en de verontreinigde grond werd de bouwput terug aangevuld. De verontreinigde grond werd afgevoerd naar ons verwerkingscentrum GSC Rodenhuize in Desteldonk.

 
 
 .

Er werd een nieuwe keermuur geplaatst voor het hellend vlak en de site werd terug aangelegd met groenzones en asfalt.

 
 .

Door de goede samenwerking tussen OVAM, de school en de flexibiliteit van Ghent Dredging nv konden deze werken uitgevoerd worden in de schoolvakantie volgens een strakke planning en fasering. Hierdoor kwam de veiligheid en de werking van de school zo weinig mogelijk in het gedrang. De site werd door het uitvoeren van de bodemsanering opgewaardeerd, wat terug mogelijkheden biedt voor de toekomst van de school.

 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified