Ga naar de inhoud

Zele - Scheldebroek

In Zele werd de bestaande ringdijk omheen het gecontroleerd overstromingsgebied Scheldebroek verhoogd, versterkt en verzwaard tot het sigmaprofiel.  Daarbijhorend waren er ook aanpassingswerken aan de wegenis, aanplanten van houtwallen, aanleggen van natuurvriendelijke vijvers en aanleggen van toegangen tot de akkers.

Het benodigde zand werd gebaggerd door onze 85-tons baggerkraan op de plaat van Sint-Amands.  Na het vervoer in elevatorbakken werd het door onze bakkenzuiger opgespoten naar de plaats van de dijkwerken.
In het totaal werd 80.000m³ gebaggerd en opgespoten.

 .
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified