Ga naar de inhoud

Verwerken van baggerspecie

Daar er steeds minder ruimte beschikbaar is voor het bergen van baggerslib, en omdat de reglementering steeds strenger wordt, werkt Ghent Dredging volop mee aan het ontwikkelen van nieuwe technieken om baggerslib te ontwateren en te verwerken.

 
 .

Een bekende en eenvoudige aanpak is de mechanische techniek van het laguneren.  Afhankelijk van de initiële toestand van het slib en het beoogde resultaat wordt het slib een zekere periode gedroogd in laguneringsvelden.  Tijdens het drogen wordt het slib diverse malen gekeerd en in droogrijen gelegd.  Na enkele weken tot maanden is het slib dan steekvaste grond geworden.

 
 .

Een andere techniek is het ontwateren met behulp van geocontainers.  Sterk verdund baggerslib wordt geïnjecteerd  met polymeren, en daarna opgespoten in geocontainers.  De polymeren scheiden het water van de gronddeeltjes en het water verlaat de containers door de mazen van het geotextiel.  Na enkele dagen tot weken is het slib dan eveneens steekvaste grond geworden, en kunnen de geocontainers leeg gemaakt worden.

 .
 
 .
 .

Bij beide technieken wordt de grond dan volgens de geldende reglementering getest en geklasseerd en naar een erkend verwerkingscentrum gebracht (biologische of fysico-chemische reiniging) of met een OVAM hergebruikscertificaat toegepast in een project

Ghent Dredging beschikt over een eigen grond- en slibverwerkingscentrum in de haven van Gent.

 .
 
 .
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified