Ga naar de inhoud

St-Pieters-Leeuw - Herinrichting Zuunbeek

 .

De Vlaamse Milieumaatschappij werkt aan een integraal herinrichtingsproject langs de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. De werken zullen de wateroverlast in Negenmanneke beperken en bevorderen het ecologische en landschappelijke herstel van de Zuunbeek.

In het verleden werd het natuurlijke stroomgebied van de Zuunbeek sterk aangepast om bijvoorbeeld watermolens van voldoende water te voorzien. Een goede veertig jaar geleden werd de beek rechtgetrokken en verdiept om een snelle waterafvoer mogelijk te maken.  Moerasgebieden werden gedempt en de verharde oppervlakte, door nieuwe wegen en huizen, nam toe. De versnelde afvoer en de toegenomen verharding zorgden stroomafwaarts in Negenmanneke voor wateroverlast.

De Zuunbeek en haar vallei worden nu beter ingericht. Er komt meer ruimte voor waterberging door de beek te laten kronkelen of meanderen en overstromingsgebieden aan te leggen. Meanders zorgen voor diversiteit door steile en zachte oevers, diepe en ondiepe delen. Zo komen er stukken waar het water sneller en trager doorstroomt. Dit  verhoogt het zelfreinigend vermogen van de waterloop en verhoogt de biodiversiteit in de beek en haar oevers.

De werken zijn opgedeeld in vier deelprojecten, waarvan Ghent Dredging het eerste deelproject Volsembroek uitgevoerd heeft.

In dit deelproject zijn vooreerst nieuwe meanders gegraven. De rechtgetrokken Zuun is deels gedempt, maar op de meeste plaatsen is de rechtgetrokken Zuun behouden en zal deze dienen als noodloop bij hoog water. Helemaal stroomopwaarts het projectgebied worden geen nieuwe meanders gegraven maar zijn "stroomdeflectoren" in het water geplaatst. Door deze hindernissen in het water moet de waterloop een andere weg zoeken en zo zal de waterloop uit zichzelf beginnen kronkelen.

 .
 .

Nabij het bestaande wachtbekken Volsem werd er ook een nieuwe stuw gebouwd.  Deze kan de waterstand stroomopwaarts regelen. Daarnaast werd ook een dijk aangelegd waardoor het natuurgebied achter de dijk bij zware regenval als gecontroleerd overstromingsgebied kan dienen. Dit overstromingsgebied heeft een capaciteit van 204.000m³.

 .
 .
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified