Ga naar de inhoud

St-Omer - Canal Neufossé

Op het Canal Neufossé (Duinkerke - Valenciennes) werd er, in opdracht van de VNF, in het jaar 2003 door Ghent Dredging 110.000m³ gebaggerd in het kader van onderhoudsbaggerwerken.  Deze zelfde zone werd hernomen in 2015, nu werd er 150.000m³ gebaggerd.  Het werk werd telkens uitgevoerd met een ponton met baggerkraan, sleepboot, 3 elevatorbakken en een bakzuiger.  Eveneens werd er een baggerdepot van ongeveer 10ha (her)aangelegd met respect voor de bestaande beschermde natuurzones: grondwerk, folie leggen, stortkisten plaatsen, ...
Het verpompen van de baggerspecie gebeurde met retourwater afkomstig van het baggerdepot.  Daardoor kwam er geen effluentwater in het kanaal terecht.

 
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified