Ga naar de inhoud

Spiere - Spierekanaal

In het voorjaar van 2011 werden op het Canal de l'Espierres (Spierekanaal) door Ghent Dredging in opdracht van SPW (Département des Voies hydrauliques) onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd vanaf de Frans - Belgische grens tot aan de monding in de Bovenschelde.
Over een lengte van 8 kilometer werd in totaal circa 45.000m³ vervuild slib gebaggerd en met kleine elevatorbakken naar de Bovenschelde gebracht, waar het slib vervolgens werd overgeladen in grotere bakken.

 .
 
 

De baggerspecie werd 25km stroomopwaarts gebracht naar de laguneringsinstallatie van de SPW te Laplaigne. Daar werd het slib met behulp van een long reach loskraan gelost en met waterdichte dumpers in het laguneringsveld aangebracht. Het gelaguneerde slib werd vervolgens met binnenschepen afgevoerd naar een deponie om daar definitief te worden geborgen.

 .
 
 
 .

Nadat in 2007/2008 in opdracht van de Voies Navigables de France het opwaartse deel van het Spierekanaal (het Canal de Roubaix) en de rivier de Marque op Frans grondgebied reeds door Ghent Dredging uitgebaggerd werden (zie Referenties/Baggerwerken/Roubaix), staat de Bovenschelde nu - na 30 jaar - opnieuw in verbinding met de Deûle.
Op 2 juni 2011 werd het opnieuw volledig bevaarbare en gerenoveerde kanaal in aanwezigheid van vele prominenten uit België en Frankrijk feestelijk geopend en konden de eerste plezierboten weer ongehinderd gebruik maken van dit stukje historisch erfgoed.

 
 .
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified