Ga naar de inhoud

Sequedin - Deule

Op de gekanaliseerde rivier de Deûle moest het kanaal over een lengte van 400 meter verbreed worden. Net voor het kanaal de haven van Rijsel binnenstroomt was er een vernauwing van het kanaal doordat er vroeger een elektriciteitscentrale stond.

 
 
 
 .

In het terrein werd er reeds een nieuwe kaaimuur gebouwd.  Deze moest vrijgegraven worden en de aansluiting van de rest van het terrein werd een oever met steenbestorting.

 

Het eerste probleem was dat de betonnen funderingen van de centrale nog in de grond zaten.  Deze moesten over het ganse werk verwijderd worden.  Eveneens werden twee brughoofden afgebroken van een vroegere voetgangersbrug.
In totaal werd meer dan 5000m³ beton afgebroken.

 .
 
 
 .

Na het weghalen van het beton werd begonnen met het afgraven van het terrein en het maken van de taluds met steenbestorting.

 
 .
 .
 

Na het zoveel mogelijk droog uitgraven van het terrein werd de oude keerwand verwijderd.  Deze metalen damplanken werden getrokken vanop een ponton met telescoopkraan.

 
 .

Als laatste werk werd de nog resterende grond gebaggerd en afgevoerd met elevatorbakken.
In totaal werd op dit project bijna 70.000m³ grond afgevoerd.

 
 .
 
 .

Voor het bergen van de uitgegraven gronden werden op het oude baggerstort van Emmerin, enkele kilometers verder, de dijken opgetrokken.  Dit is gebeurd met de droge grond van Sequedin en met grond van ter plaatse.
De natte grond van Sequedin werd dan in de allerlaatste fase van dit project op dit terrein gestort.

 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified