Ga naar de inhoud

Rouen - Baggerwerken Haven

Eind 2014 gaf de Port de Rouen aan de THV 'Ghent Dredging - Dutch Dredging' de opdracht om de zwaaikom nabij Hautôt-sur-Seine (circa 10km afwaarts Rouen) te vergroten en te verdiepen. De werken kaderen in het programma van de Haven om de Seine van Le Havre tot Rouen met één meter te verdiepen en zo toegankelijk te maken voor grotere zeeschepen.

De opdracht bestaat erin om ongeveer 800.000m³ zand, slib, grind en kalksteen te baggeren. De gebaggerde specie wordt met duwboten en elevatorbakken over een afstand van 30km vervoerd tot in Yville-sur-Seine, waar een bakzuiger het materiaal over een afstand van circa 1 kilometer verpompt tot in de diverse storten.

 
 .

De belangrijkste kenmerken van het project zijn:

  • 400.000m³ verdiepingsbaggerwerk tot een waterdiepte van 9 meter met de baggerponton 'GD VI'
  • 300.000m³ verdiepingsbaggerwerk tot een waterdiepte van 15 meter met de cutterzuiger 'Ouistreham'
  • 100.000m³ onderhoudsbaggerwerk ter hoogte van de bestaande zwaaikom met behulp van een sleephopperzuiger
  • Opspuiten van bovenstaande hoeveelheden op de voormalige 'ballastière' te Yville-sur-Seine en het gecontroleerd terugpompen van het overtollige proceswater
  • Bijkomende werkzaamheden zoals het verwijderen van 550 meter stalen damwand en het uitbreken en afvoeren van een caisson (50m x 12m x 2m) uit gewapend beton behoorden eveneens tot de opdracht
 
 
 .
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified