Ga naar de inhoud

Roubaix - Kanaal van Roubaix

Dit project - Baggeren van het kanaal van Roubaix tussen de Belgisch-Franse grens (richting Schelde) en de Deule - werd uitgevoerd in het kader van het Europese project "Blue Links".

Er werd 160.000m³ slib gebaggerd op het kanaal van Roubaix (9 sluizen) en op de rivier De Marque.

 .
 
 

Het project behelsde o.a. de bouw van laguneringsvelden op de oude terril van fosforgips te Wattrelos. De oppervlakte besloeg 4,5ha verdeeld over 3 bekkens.
De ondergrond van de laguneringsbekkens bestond uit bentonietmatten en drainerend materiaal.
Het effluentwater verliet de bekkens door een systeem van drainagebuizen.

 .

Verder werd er een bezinkingsbekken gebouwd van ongeveer 1200m² voor het verzamelen van het effluentwater afkomstig van de laguneringsbekkens.
De analyse en het lozen van dit water gebeurde binnen de limieten van de franse milieuwetgeving.

 
 
 .
 .

Eveneens werden er twee loskades gemaakt voor het transport per vrachtwagen over het wegennet van de Rijselse metropool.

 .
 

Het ruimen van het slib gebeurde met behulp van 2 drijvende pontons met spudpalen en kleine elevatorbakken.
Er was een dagelijkse vooruitgang van 450 à 1.000m³, afhankelijk van de te overbruggen afstand op het kanaal.

 
 .

In een latere fase werd in Wasquehal nog een slibstort aangelegd met een capaciteit van 20.000m³.  Het terrein bevindt zich tegen de berm van de autoweg A22-E17 met een oppervlakte van 40.000m², volledig in waterdicht MRC-membraan.
Er werd eveneens een extern drainagesysteem aangelegd op de taluds van de autoweg met lozing van het gecontroleerde water in het kanaal.

 
 .
 
 .
 

Op het terrein van PCUK werd 130.000m³ slib gelaguneerd met een finaal watergehalte van 30%. .
 
 .
 .
http://www.bluelinks2008.org
 .
 .
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified