Ga naar de inhoud

Rotterdam - Haven

Voor het Havenbedrijf Rotterdam werd een voormalige zwaaikom in de Johan Frisohaven gedempt. Na het wegnemen van de bestaande oeverconstructies en het opschonen van de bodem met verwijdering van 110.000m³ vervuild slib, werden de eigenlijke dempingswerken uitgevoerd met zand afkomstig van twee verschillende locaties. Eerst werd ca 300.000m³ zand met 2 baggerkranen op ponton gebaggerd in de Amazonehaven ten behoeve van de uitbreiding van dit dok. Dit zand werd in 0,50 meter dunne lagen op de bodem gesproeid met behulp van een bakkenzuiger.  Na het aanbrengen van ca. 50.000 stuks verticale drainage werd vervolgens ca. 350.000m³ grof zeezand met behulp van een sleephopperzuiger opgespoten.  De werken omvatten eveneens het realiseren van een bouwkuip door het aanbrengen van 670 meter waterdicht damwandscherm type AZ 13 en AZ 26 met lengtes tot 22 meter. Het nieuwe stuk industrieterrein werd ten slotte afgewerkt door het aanbrengen van een nieuwe oeverbescherming.

 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified