Ga naar de inhoud

Roeselare - Herinrichting Klein Bassin

Het kleine bassin te Roeselare deed jarenlang dienst als waterspaarbekken voor de toenmalige omliggende textielfabrieken.  Na het verdwijnen van deze fabrieken kwam de site in verval en lag het waterbekken jarenlang verscholen achter het oprukkende groen.
Daarom werd beslist om het bassin her in te richten als publieke ruimte.

 .
 
 
 .
 

Na het droogleggen van het bassin werd vooreerst het vervuilde slib geruimd.  De oevers van het ganse bekken werden hergeprofileerd en verstevigd met milieuvriendelijke oeverbescherming.
Aan beide uiteinden werd een trappenpartij gemaakt, geflankeerd door een waterpartij.
Verder werden de taluds beplant en voorzien van de passende sfeerverlichting.
In het midden van het bassin werd een fraaie voetgangers- en fietsersbrug geïnstalleerd.

 
 
 .
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified