Ga naar de inhoud

Monceau-sur-Sambre - Barrage op de Samber

In Monceau-sur-Sambre voerde Ghent Dredging herstellingswerken uit aan de afwaartse stuwgeul en stortebed van de stuw op de Samber.

 .
 .
 

De vastgestelde schade was meervoudig:

 • Breuk van de stuwvloer. Hierdoor was er een put ontstaan in de betonvloer van 3 meter diepte. Over ongeveer 100 meter lengte werd 800m³ breuksteen aangebracht om het gat te dichten
 • Beschadiging van de beide oevers, met scheurvorming en verzakkingen in de oevertaluds
 .
 .
 

De ligging van het werk maakte de reparaties moeilijk:

 • De onbereikbaarheid van het werk via land
 • Geringe waterdiepte en doorvaarhoogte
 • Grote schommelingen in waterstand en debiet
 .
 .
 

Onze werken bestonden uit:

 • Baggerwerken stroomafwaarts van het spoelgat
 • Uitbraak van de betonvloer rond het spoelgat
 • Breuksteenbestorting in het gat: breuksteen 300/1000 kg op een bed van breuksteen 0/180 mm
 • Penetratie met colloïdaal beton
 • Herstel van de oever met stortsteen, mager beton en zetstenen
 .
 
 .
 

Voor dit werk werd een 20T-kraan op zelfvarend ponton gebruikt, uitgerust met baggercomputer.

 .
 .
 

Dit ponton werd in verschillende opstellingen gebruikt om te baggeren, breuksteen te storten, colloïdaal beton aan te brengen en de oeverbescherming te repareren.

 .
 .
 

Enkele cijfers:

 • 2.300 ton breuksteen
 • 400m³ colloïdaal beton
 • 300m oeverherstel
 .
 
 
 .
 .
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified