Ga naar de inhoud

Mechelen - Barebeek

 

In augustus 2005 startte Ghent Dredging met het ruimen van de Barebeek te Mechelen en Zemst.  Over een traject van 5 km werd, in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - afdeling Water, het slib geruimd tot op de vaste bodem.  De ruiming gebeurde deels vanop linker- deels vanop rechteroever en kruiste private tuintjes, akkers en een natuurgebied.  In het totaal werd ca 11.000m³ specie geruimd en afgevoerd voor verwerking naar een slibverwerkingscentrum.  De klus werd geklaard in een tijdspanne van enkele maanden.

 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified