Ga naar de inhoud

Lokeren - Oude gasfabriek OVAM

Ter hoogte van de speelplaats van het VTI in Lokeren was vroeger (2de helft 19de - 1ste helft 20ste eeuw) een gasfabriek met 3 bovengrondse gashouders gevestigd. Tijdens de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen schadelijke afvalstoffen zoals teer en cyanides vrij. Deze afvalstoffen veroorzaakten een grond- en grondwaterverontreiniging. Ghent Dredging nv kreeg van de OVAM de opdracht de sanering op dit terrein uit te voeren.

 
 .

Na afbraak van enkele bovengrondse elementen en het verwijderen van de verhardingen werden op de site zowel de kernzones als de verontreinigde toplaag ontgraven. De verontreinigde gronden werden afgevoerd naar ons eigen GSC Rodenhuize in Desteldonk, van waaruit de verschillende ingekeurde deelpartijen naar erkende verwerkingscentra werden doorgevoerd. Ter hoogte van de kernzones werd, gezien de hoge natuurlijke grondwaterstand, het grondwater plaatselijk verlaagd. Het onttrokken grondwater werd gezuiverd en vervolgens geloosd in het rioleringsstelsel.

 
 
 .

Het aanwezige puur product (teer) dat werd aangetroffen in verschillende ondergrondse teerputten, werd oordeelkundig verwijderd en afgevoerd ter verwerking.

 
 .

Na de ontgraving werd de bouwput terug aangevuld in functie van de nabestemming.

De speelplaats werd voorzien van een vernieuwd, afgekoppeld rioleringsstelsel, nieuwe beklinkering en een luifel.

 
 
 .

Dankzij deze bodemsaneringswerken werden de aanwezige risico's op de site weggenomen en werd gezorgd voor een leefbare, gezonde en vernieuwde buurt. Na de sanering komt er een nieuw schoolgebouw op de site.

 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified