Ga naar de inhoud

Lokeren - Bodemsanering Charlottepark

De haarsnijderijen in Lokeren zijn niet weg te denken uit het stadsbeeld. Gesymboliseerd door 3 moderne standbeelden van hazen op de Lokerse markt, wordt getracht de industriële geschiedenis van de Durmestad te vereeuwigen. In de 19de eeuw was Lokeren het centrum van de hoedenmakerij. Vervolgens ontrafelde zich dit in de haarsnijderijnijverheid in de eerste helft van de 20ste eeuw. In de haarsnijderijen werd met behulp van een kwikoplossing het konijnen- en hazenhaar viltkrachtig gemaakt, waarna het gebruikt kon worden om hoeden te maken. Toen deze industrie in de jaren 1960 instortte, werden verschillende verontreinigde percelen achtergelaten, die tot op de dag van vandaag een impact hebben op het milieu.

In het Prinses Josephine Charlotte Park was een saneringsnoodzaak omwille van de verontreiniging met kwik in de bodem en in het grondwater. In eerste instantie was dit een oppervlaktesanering, maar door de nabijheid van de Durme was gezien de hoge grondwaterstand bemaling noodzakelijk voor een ontgraving in den droge. Daarnaast was van belang dat verschillende onderdelen van dit recreatiegebied in hun oorspronkelijke staat bewaard bleven.

 
 .

Tijdens de ontgraving werden naast kwik meerdere cyanidevlekken aangetroffen, vermoedelijk restanten van de voormalige gasfabriek, aan de overzijde van de straat. Er waren enkele zones op het terrein waar de verontreiniging dieper zat dan initieel voorzien, waardoor extra bemaling geplaatst moest worden. Om het grondwater te zuiveren werden ionenharsfilters gemobiliseerd, in combinatie met een zandfilter en een actief koolfilter. Deze ionenharsfilters konden zowel de cyaniden als het kwik adsorberen. Door de grote hoeveelheid hangwater was naast een strengenbemaling ook open putbemaling noodzakelijk.

 
 
 .

Rondom verschillende bomen die behouden moesten blijven werd een grondzuigwagen ingezet om de verontreinigde grond tussen de bestaande wortelstructuur te verwijderen. Deze grondzuigwagen beschikt over een stoffilter, waardoor de emissie van gronddeeltjes werd tegengehouden. Om contact met gronddeeltjes te vermijden in de ontgravingszone zelf, werd het park langs alle kanten afgesloten. Het personeel dat aanwezig was op de werf werd verplicht om een P3-masker in combinatie met een Tyvek® wegwerpoverall te dragen.

Nadat de saneringswerken waren afgerond, werd alles opnieuw aangevuld en werd het terrein hersteld in oorspronkelijke staat, net op tijd voor het jaarlijkse Theaterfestival in het park.

 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified