Ga naar de inhoud

Knokke-Heist - Heraanleg Vogeleilanden in natuurgebied het Zwin

Sinds de tweede helft van de jaren '90 kampt het Zwin met aanzienlijke verzanding en komt er dus te weinig zeewater binnen in het gebied. Hierdoor verloren de aanwezige eilanden een belangrijk deel van hun aantrekkingskracht voor vogels. De vogelpopulatie op en rond de eilanden ging de laatste jaren dan ook gestaag achteruit.

In het kader van het Europese natuurproject ZTAR en in opdracht van de Afdeling Natuur en Bos heeft Ghent Dredging in de periode februari tot april 2013 een aantal nieuwe vogeleilanden gegraven die nieuwe kansen moeten bieden aan tal van vogels zoals de kokmeeuw, visdief en kluut.

 .
 
 
 .

Daarnaast werd ook een nieuwe stuwconstructie met brug gebouwd die ervoor moet zorgen dat er steeds voldoende zeewater rond de vogeleilanden aanwezig is en tegelijk de toegang voor wandelaars en natuurliefhebbers realiseert. Omdat het voorziene zeewater bij eb niet telkens zou wegvloeien, werden er ook enkele geulen gedempt en nieuwe geulen gegraven, zodat de waterhuishouding in het gebied met behulp van de stuw nu perfect geregeld kan worden.

 .
 
 
 .
 
 
 .

Naast het herstel van de eilanden zelf, werd (buiten deze aanneming) in de noordoostelijke hoek van het Zwin, nabij de monding van de Zwingeul, een achttal hectare afgeplagd door het verwijderen van de voedselrijke bovenlaag. Deze werken gebeurden met het oog op het herstel van de originele plantenrijkdom. Door het plaggen wordt de zone 'verjongd' en kan het slik evolueren naar een soortenrijk schor met onder andere zeekraal en lamsoor, de bekende 'Zwinneblomme'.

 .
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified