Ga naar de inhoud

Ieper - Kanaal Ieper-IJzer

Het kanaal van Ieper naar de IJzer werd reeds lange tijd niet meer gebaggerd. In 2008 werd er budget vrijgemaakt om een doorgang te baggeren in het kanaal.  Ghent Dredging nam de helft van de werken op zich, zijnde de kant van Ieper.

Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe de baggerdivisie en de milieudivisie van Ghent Dredging complementair zijn om al ùw problemen aan te pakken.

 .

Er werd gebaggerd met een 14-tonskraan vanop een ponton met spudpalen.

 .
 
 

De elevatorbakken met het gebaggerde slib werden tot aan de losponton gebracht.  Op deze losponton stond een hydraulische kraan met de DOP1815-pomp.  Na verdunnen met water perste deze pomp het slib door de persleiding tot op het ontwateringsveld.

 .
 
 

Op het ontwateringsveld werd het baggerslib, na een gestuurde toevoeging van polymeren, in geocontainers geperst.  In deze containers ontwaterde het slib om dan na enkele dagen er uit te worden gehaald als steekvaste grond.
Deze grond werd afgezet bij erkende grondverwerkingscentra.

 .
 .
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified