Ga naar de inhoud

Hamme - Lippenbroek

Hamme Lippenbroek is het eerste Gecontroleerd Gereduceerd Getij (GGG) ter wereld. Dit systeem werd ontwikkeld door de Vlaamse Gemeenschap als antwoord op de hedendaagse uitdagingen rond de Schelde. Het gebied is 10 hectare groot en streeft naar een veilig Zeescheldebekken, terwijl het Agentschap voor Natuur en Bos waardevolle biotopen creëert.

Hamme Lippenbroek ondersteunt beide doelstellingen. Door een ringdijk omheen het gebied te bouwen en de rivierdijk gedeeltelijk af te graven, transformeerde het terrein tot een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). In geval van stormtij, kan het topje van de vloedgolf over de overloopdijk in het gebied stromen, wat het waterpeil van de Schelde helpt controleren. Zodra het waterpeil daalt, stroomt het gebied weer leeg.

Met het oog op natuurontwikkeling werd dit GOG ingericht met een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG). Een sluis in de rivierdijk bootst de werking van eb en vloed na in de polder. Zo ontstaan de ideale omstandigheden voor de creatie van slikken en schorren.

Ghent Dredging bouwde de dijk en de sluis.  De sluis staat op een fundering van damwanden.  In totaal werd op dit project 163.000m³ grond vervoerd.

 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified