Ga naar de inhoud

Hamme - Durme

Begin 2012 werd in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal gestart met onderhoudsbaggerwerken op de Durme. Het doel van de werken was tweeledig:  

a. Het verruimen van het gabariet van de waterweg en dus het herstellen van de afvoercapaciteit van de Durme.

b. Het realiseren van 3 zandstocks ten behoeve van de ringdijken van de in de toekomst te realiseren overstromingsgebieden langs de Durme.

In totaal werd er circa 400.000m³ zand gewonnen uit de rivier. De werken werden uitgevoerd met onze cutterzuiger CSD Ouistreham en het zand werd via drijvende en vaste leidingen tot 2.500 meter ver verpompt tot in de respectievelijke zandstocks 'Bunt', 'Klein Broek' en 'Groot Broek'.

Na voorafgaandelijke inrichting van de zandstorten zijn de baggerwerken in juni 2012 effectief gestart ter hoogte van de monding van de Durme in de Zeeschelde. Het eindpunt bevindt zich circa 500 meter opwaarts de historische Mirabrug te Waasmunster. Medio 2013  was het volledige traject (afstand 3.500m) klaar.

De slibfractie werd vervolgens gedroogd door actieve lagunering en zal in een later stadium buiten de werf worden afgevoerd naar een geschikte deponie.

 .
 
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified