Ga naar de inhoud

Gent - Moervaart

In opdracht van de aanbestedende overheden Maritieme Toegang en Haven van Gent werd in de eerste helft van 2012 door de Tijdelijke Handelsvereniging Besix - Ghent Dredging een bodembescherming op de Moervaart te Gent aangebracht.

In het meest afwaartse deel van het kanaal werden over een afstand van ruim 900 meter 2 types bodembescherming gerealiseerd voor de noordelijke kaaimuur. Het doel van het project was het herstellen van de door de scheepvaart veroorzaakte ontgrondingen, die een acuut stabiliteitsprobleem voor de kaaimuur betekenden.  Als 2de deel van de opdracht moest ook de vaargeul weer op diepte gebracht worden.

Type 1: Steenbestorting
Over een lengte van 450 meter en een breedte van 24 meter werd een (tijdelijke) bodembescherming 'type breuksteen' op variabele diepte aangebracht. Eerst werden de aanwezige overdieptes voor de kaai opgevuld met staalslakken 32/90 mm. Vervolgens werd hierop een pakket breuksteen 10/300 kg aangebracht en deels gepenetreerd met colloïdaal beton.

 .
 
 
 

Type 2: Asfaltmatten
Ter hoogte van de zone asfaltmatten werd eerst gebaggerd tot op vaste bodem. Eventuele overdieptes werden vervolgens opgevuld met staalslakken 32/90 mm, waarna de asfaltmatten over een breedte van 20 meter konden worden geplaatst. De rand kant vaargeul werd afgewerkt met een 4 meter brede strook breuksteen. De aansluiting met de kaaimuur werd gerealiseerd met colloïdaal beton.

Vervolgens werd de naastliggende vaargeul opnieuw op diepte gebracht. Het gebaggerde slib en zand werden afgevoerd naar het GSC Rodenhuize.

 
 .
 
 .

De fabricage van de matten met afmetingen 10m x 5m gebeurde op de aanliggende Moervaartkaai. Er werd een werkzone van 120 op 18 meter ingericht, waarvoor de rijweg gedeeltelijk moest worden verlegd. In de werkzone werden 20 prefab bekistingen opgesteld. Na het plaatsen van een wapeningsnet werd het asfalt met behulp van een afstrijkbalk in de bekisting op een dikte van 30cm aangebracht.
Met behulp van een - speciaal voor dit werk door onze dochteronderneming Deco nv ontworpen - hydraulisch hijsframe en een 160 tons kabelkraan werden de asfaltmatten van de kaai gehesen en gestockeerd op een ponton. Vervolgens werden de matten met het hijsframe (uitgerust met een RTK-positioneringssysteem) met centimeter-precisie op de staalslak-fundering geplaatst. De voegen tussen de matten werden afgewerkt met hydromortel.

 
 .
 
 
 .

Uiteindelijk werd er 21.300m³ slib gebaggerd, 10.875m³ staalslakken verwerkt, 10.560m² asfaltmatten geplaatst en 17.670 ton breuksteen aangebracht.

 
 .
 .
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified