Ga naar de inhoud

Gent - Gravensteen

In Gent werd de werkdam van rond het Gravensteen verwijderd.  Deze dam was aangelegd om de restauratie van de buitenmuren mogelijk te maken.

Nu werd alles afgegraven tot op het oorspronkelijke bodemprofiel.  Het parkgedeelte tegen de straat werd terug aangelegd met teelaarde en ingezaaid.

Hierdoor is het Gravensteen na vele jaren opnieuw een echte waterburcht.

 .
 
 
 
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified