Ga naar de inhoud

Gent - De Reep / Bisdomkaai

 .

Na bijna 60 jaar werd de gedempte verbinding tussen Portus Ganda en de Nederschelde terug opengelegd.  De bestaande parkeerplaatsen en de aanwezige beplanting werden verwijderd.  De oude kaaimuren lagen nog verscholen onder de bestratingen.  Deze werden terug vrijgemaakt en getest op hun stabiliteit.  Er werd beslist deze gedeeltelijk te renoveren en gedeeltelijk te vernieuwen.

Aan de zijde van de Reep werd een volledig nieuwe kaaimuur gemaakt door middel van een secanswand met daarvoor een muur in metselwerk.  Aan de kant van de Bisdomkaai werd de bestaande kaaimuur vrijgemaakt en versterkt door middel van micropalen en HDI-palen.  Daarboven werd een nieuwe kaaimuur gegoten in beton, vooraan afgewerkt met metselwerk.

 .
 
 

Ondertussen werden de riolen en wegenis van De Reep, het Bisdomplein en de Bisdomkaai volledig vernieuwd en terug aangelegd met kasseien.

Aan de zijde van Bisdomkaai werd er een verlaagde kaai in belgische blauwe steen gemaakt waar het gezellig verpozen is.

 
 .
 
 .

De laatste fase van de werken was het verder uitgraven van de gedempte Nederschelde.  Het opnieuw samenvloeien, na zovele jaren, van Leie en Schelde werd uitgebreid gecovered door de lokale en nationale media en was het voorwerp van heel wat festiviteiten.

De jaren ervaring van onze bekwame medewerkers was noodzakelijk om de vele technische werken tot een goed einde te brengen.  Het project was een uitdagende combinatie van diverse disciplines (wegenbouw, grondwerken, waterbouw en baggerwerken) en heeft van de zone Bisdomkaai-Reep één van de gezelligste plaatsen van Gent gemaakt.

 
 .
 .
 
 .

Foto's vroeger en nu

 .

Richting Nieuwbrug

Vroeger
 
 .

Richting Wijdenaardbrug

 
 .

Bisdomplein

 
 .

Grondverzet

 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified