Ga naar de inhoud

Gent - Bourgoyen

In het kader van een project natuurherstel werd in het gebied Bourgoyen - Ossemeersen te Gent de zogenaamde 'Loopgracht' geruimd. Om schade aan oevers en aanpalende terreinen te vermijden werd deze moeilijk toegankelijke kleine waterloop door Ghent Dredging met behulp van kleine elevatorbakjes en sleepbootjes uitgebaggerd. Het slib werd vervolgens op een centraal punt overgeslagen op vrachtwagens om verder verwerkt te worden. In totaal werd ca 2.000m geruimd en 30.000 ton vervuild slib afgevoerd.

 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified