Ga naar de inhoud

Gent - Bodemsanering Wasserij

In dit project werd de kern van een historische verontreiniging met VOCl in het vaste deel van de aarde en het grondwater aangepakt op een site te Gent (de voormalige wasserij-droogkuis Wasserij der Vlaanderen).

In een eerste fase werden civieltechnische werken uitgevoerd: inpandige ontgraving met stabiliteitsmaatregelen tot 3,50 m-mv met bemaling en GWZI, mootsgewijze ontgraving met aanvulling met stabilisé. Tijdens de ontgraving werd een waterput terug gevonden waarin heel sterk geconcentreerd verontreinigd slib werd vastgesteld. Dit bleek de voornaamste bron van de verontreiniging te zijn. Er werd uiteindelijk ongeveer 700 ton verontreinigde grond en puin afgevoerd naar ons grond- en slibverwerkingscentrum GSC Rodenhuize.

 
 .

Fase 2: voor het stimuleren van de biologische afbraak van de verontreiniging met gechloreerde solventen plaatsten wij in opdracht van de OVAM een recirculatie-unit voor grondwater.

Er werd voorzien in de recirculatie van grondwater met toevoeging van koolstofbron en bacterieel ent. Het grote voordeel van deze techniek is een homogene verspreiding en opmenging van de koolstofbron. Er werd 4 onttrekkingsfilters in het midden van de kernzone en 8 injectiefilters aan de rand van de kernzone geboord. Er werd ook geïnjecteerd in twee drains die net onder het ontgravingsniveau geplaatst werden. De injectie- en onttrekkingsfilters werden voorzien van een filterstelling van 5-10 m-mv.

Om enerzijds de hoge concentraties aan per en mogelijk puur product chemisch aan te pakken en om op die manier de redoxcondities voor biologische afbraak te verbeteren, werd voor de start van het recirculeren via direct-push nulwaardig nano-ijzer geïnjecteerd.

 
 
 .

Nadat de ijzerinjecties zijn uitgevoerd, kan het anaeroob recirculeren aangevat worden. Hiervoor wordt door middel van een ondergrondse bronpomp aan een debiet van circa 2 m³/u grondwater opgepompt en via een collector naar 8 filters aan 0,25 m³/u per filter terug geïnfiltreerd. Op de collectoren en leidingen zijn debietmeter en doseringspunten aanwezig voor substraat en bacterieel ent.

De collector en de andere onderdelen werden op een bord gemonteerd binnen de afgebakende ontgravingszone in de wasserij. De nodige staalnamepunten zijn voorzien.

 
 .

Na een recirculatieperiode van één jaar en voldoende toevoeging van substraat en ent blijkt uit (geo)chemische en bacteriologische monitoringsgegevens dat de condities voor het afbraakproces van de verontreiniging met tetrachlooretheen gunstig zijn en dat het proces sterk op gang is gekomen. De concentraties aan VOCl zijn sterk gedaald, de terugsaneerwaarden worden gehaald en het onschadelijk eindproduct wordt vastgesteld.

In een volgende fase wordt de bronzone rond de riolering aangepakt door middel van injecties van het bewezen injectiemengsel.

 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified