Ga naar de inhoud

Gent - Blaarmeersen

In de Blaarmeersen aan de watersportbaan te Gent werd de strandzone volledig heringericht.
Na de voorbereidende werken zoals het opbreken van bestaande funderingen en het rooien van de beplanting, werd aangevangen met het nodige grondwerk. Daarna werden nieuwe rioleringen en verhardingen aangelegd, om te eindigen met het visuele resultaat van dit project, nl. het bouwen van de esplanade, waterglijbaan, sanitair blok, voetgangersbrug en speeltoestellen. En dit tot tevredenheid van iedere Gentenaar!!

 .
 
 
 
 
 
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified