Ga naar de inhoud

Deûle - Verbreding en verdieping tot 3.000 ton (vak Deûlémont-Rijsel)

In het voorjaar van 2014 werd op de Deûle begonnen met de heraanleg van 2 stortterreinen.  Deze zijn bedoeld om slib en grond te bergen van de verdiepingsbaggerwerken van de Deûle.  Nadat Ghent Dredging reeds tussen 2012 en 2014 de oevers van de Deûle heraanlegde, kan er nu gebaggerd worden om de Deûle bevaarbaar te maken voor schepen tot 3.000 ton.

In een eerste fase werd het stort van Quesnoy-sur-Deûle heraangelegd om circa 150.000m³ slib van het benedenpand te bergen.  Daarnaast werd ook het stort te Emmerin uitgebreid om 600.000m³ grond van het project te kunnen bergen.

De baggerwerken namen een aanvang in augustus 2014 en zijn nog steeds aan de gang.

 .
 
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified