Ga naar de inhoud

Deûle - Oeverbescherming van Deûlémont tot Lille

Vanaf de Frans-Belgische grens in Deûlémont tot opwaarts Lille werden van begin 2012 tot eind 2014 de oevers van de Deûle heraangelegd en versterkt.

De Tijdelijke Vereniging Ghent Dredging - Soetaert kreeg van de VNF (Voies Navigables de France) de opdracht om over een traject van 20 kilometer beide oevers heraan te leggen met damplanken, schanskorven en steenbestortingen. Het project maakt deel uit van de verdieping en verbreding van de Deûle tot een gabariet van 3.000 ton, waarbij de verbredings- en verdiepingsbaggerwerken eveneens deels door Ghent Dredging werden uitgevoerd. De opwaardering van de Deûle in Noord-Frankrijk tot een klasse V vaarweg is een deel van het Seine-Scheldeproject, waarvan het sluitstuk het nieuwe kanaal tussen Cambrai en Compiègne zal zijn.

Om de nieuwe oevers te kunnen realiseren werd -na verwijdering van bomen en struiken- de bestaande oeverbescherming weggenomen. Na het intrillen van de damplanken (meestal tot 1 meter onder waterniveau) werden de nieuwe oevers gerealiseerd met breukstenen type 20/80kg tot circa 1 meter boven normaal waterpeil en vervolgens verder afgewerkt met grond.

 .
 
 
 .
 

In het afwaartse vak Deûlémont-Quesnoy sur Deûle werden niet-ontplofte explosieven uit de eerste wereldoorlog ontdekt. Na een grondige scan van de oevers werd besloten om één van de kranen om te bouwen naar een beveiligde configuratie voor het gecontroleerd baggeren en veiligstellen van oorlogstuig in de aanzetstrook van de damwanden.

 .
 
 .
 

In het opwaartse deel (omgeving Lille) werd gewerkt in stedelijk gebied. Dit stelde specifieke problemen voor het realiseren van de oevers wegens de aanwezigheid van ondergrondse leidingen, de vele bruggen en in het algemeen het plaatsgebrek voor het realiseren van de nieuwe oevers. Deze omstandigheden noodzaakten de inzet van bijzondere technieken, zoals ondermeer een cutter soil mix wand over een lengte van 500 meter.

 .
 
 .
 

Enkele zones werden afgewerkt met schanskorven. Bestaande schanskorven die niet meer in goede staat waren werden verwijderd en vervangen door een fundering van schanskorfmatrassen met daar bovenop een wand van rechthoekige schanskorven van 1x1 meter.

 .
 
 
 .

In totaal werden volgende hoeveelheden in het project verwerkt:

Damplanken : 81.500 m²
Breuksteen : 50.000 ton
Schanskorven : 800 stuks

 .
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified