Ga naar de inhoud

Brugge - Kanaal Gent-Oostende

Op het kanaal Gent-Oostende werd tussen 2001 en 2005 1.077.000m³ gebaggerd, getransporteerd en opgespoten.  Enerzijds was er onderhoudsbaggerwerk te doen, anderszijds moest er in Beernem een bochtafsnijding gerealiseerd worden.  Ter plekke werd de nieuwe oever dan voorzien van oeververdediging en steenbestorting.
Tussen Aalter en Beernem en in Brugge werd er munitie gevonden tijdens de baggerwerken.  Daarop werd beslist om de specie en de munitie te scheiden op een zeef.  In Brugge werd er 3 maanden gewerkt, tussen Aalter en Beernem 6 maanden.  Er werden o.a. handgranaten, vliegtuigbommen, obussen en gasbommen gevonden.

 
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified