Ga naar de inhoud

Bodemsanering

Het uitvoeren van bodemsaneringswerken is meestal een combinatie van verschillende disciplines.  Ghent Dredging heeft hiervoor het geschikte materieel en de nodige kennis in huis om u in deze complexe materie te begeleiden.  Daarnaast garandeert Ghent Dredging u de werken uit te voeren conform de meest recente wettelijke bepalingen, meerbepaald volgens de voorschriften van de recentste versie van het "Achilles - Veiligheid-, Gezondheid- en Milieupreventiesysteem voor On-site Bodemsaneringswerken" van OVAM (D/2007/5024/45 - mei 2007).

 
 .
 
 .

Een greep uit onze bodemsaneringsprojecten :

 .
 
  • Graafwerkzaamheden
  • Diverse projecten, van eenvoudige tankverwijdering met beperkte ontgraving tot grootschalige projecten waar op één terrein diverse spots verontreiniging werden gelocaliseerd, werden reeds succesvol gesaneerd onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige. Dit gebeurt daarenboven frequent in combinatie met tankcleaning en - verwijdering, afbraakwerken, speciale beschoeiingsmethoden, ...
 
 .
 .
 
  • Grondwaterzuiveringsinstallaties
  • Of het nu in het kader van het plaatsen van een droogzuiging voor graafwerkzaamheden tot onder de grondwatertafel is, of in het geval van de klassieke pump en treat sanering, telkens is een grondwaterzuiveringsinstallatie nodig om het verontreinigde opgepompte grondwater te reinigen. Afhankelijk van de randvoorwaarden (aanwezige polluenten, lozingsnormen, ...) stelt Ghent Dredging hiervoor een installatie op maat voor aan de klant en voorzien wij bovendien in onderhoud en bijsturing ervan tijdens de ganse duur van het project.
 
 .
  • Onttrekkingssystemen
  • We plaatsen voor u volledige onttrekkingssystemen: van de filters, het leidingwerk tot de pomp voor zowel grondwater, drijflagen als bodemlucht. Ook het aansluiten ervan op het electriciteitsnet en de riolering kunnen we voor u verzorgen. Bovendien kan u rekenen op een deskundige opvolging van de installatie en de nodige bijsturing indien dit nodig mocht blijken.
 
 .
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified