Bodemsanering

Ghent Dredging nv is reeds bijna 40 jaar actief in baggerwerken, waterbouw en algemene grondwerken. Het laatste decennium is de focus meer en meer verlegd naar alle milieu-gerelateerde aspecten, die met de vernieuwde wetgeving uit de jaren '90 in een stroomversnelling zijn gekomen.  Dit resulteerde in de oprichting van een milieuafdeling, waarin naast bestaande activiteiten zoals ontwateren en verwerking van baggerslib ook klassieke en innovatieve bodemsaneringswerken worden uitgevoerd in België en Noord-Frankrijk.

Onze missie bestaat erin mee te denken met alle partners om tot een zo efficiënt mogelijke uitvoering te komen, zowel voor private als openbare opdrachtgevers.

Onze ervaring op het vlak van bodemsanering strekt zich uit over volgende disciplines:

  • Voorafgaandelijke afbraakwerken

  • Klassieke ontgravingen, al dan niet met stabiliteitsmaatregelen (onderschoeiing, sleufbekisting, kringbekisting, berlinerwanden, soil-mixwanden, damplanken, verbuisd ontgraven,...)

  • Verwerking van verontreinigde gronden in ons eigen grond- en slibverwerkingscentrum GSC Rodenhuize

  • Tankcleaning en -verwijdering

  • Dimensionering, installatie en onderhoud van installaties voor pump and treat-, dual phase- en bodemluchtextractie met verschillende eigen zuiveringsunits (olie-waterafscheiders, actief kool filters, zandfilters, plaatbeluchters, striptorens,...)

  • Dimensionering en uitvoering van injecties van verschillende soorten producten (dechlorem®, HRC®, ORC®, protamylasse, 3-D Microemulsion®,...) zowel via direct push als via peilbuizen voor de stimulering van de afbraak van bodemverontreinigingen

Als aannemer gespecialiseerd in waterbouwkundige en wegeniswerken zijn wij daarnaast in staat ieder type terrein terug af te werken in oorspronkelijke toestand of in functie van de herontwikkeling van het terrein.

Naast onze algemene ISO 9001 en 14001 en VCA**-certificaat zijn wij in het bezit van het certificaat van het Achilles Veiligheid, Gezondheid en Milieuzorgsysteem voor standaardwerken en complexe in-situ saneringen. Wij hechten dan ook een groot belang aan de veiligheids-, kwaliteits- en milieuaspecten tijdens de uitvoering van saneringswerken.

Bekijk hier onze bodemsaneringsprojecten:

location_on Steenweg 250 9810 Eke mail_outline info@ghentdredging.be phone +32 9 222 61 57

BTW BE 0415.953.915
Bedrijfsvideo
Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x