Ga naar de inhoud

Bakzuiger

Ghent Dredging beschikt over een krachtige bakzuiger om gebaggerde specie (zand of slib) aan wal te brengen.  Elevatorbakken en beunschepen worden door de bakzuiger leeggezogen en de specie wordt door middel van een persleiding D400 naar het baggerdepot gepompt.  Het retourwater wordt, indien nodig, teruggepompt naar de bakzuiger om opnieuw gebruikt te worden.  Op deze manier wordt een gesloten retourwatercircuit gevormd.

 
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified