Ga naar de inhoud

Antwerpen - Vrijbaggeren nieuwe kaaimuur Kanaaldok B2

Aan het Antwerpse Kanaaldok B2 werd in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen een nieuwe kaaimuur opgetrokken.  De ruim 800 meter lange kaaimuur behoort tot de zwaarste van België en is geschikt voor een waterdiepte tot 17 meter.  De nieuwe kaaimuur zorgt ervoor dat er voortaan grotere en dieper gelegen schepen kunnen aanmeren.  

Ghent Dredging baggerde de zone tussen de oude en de nieuwe kaaimuur, en de zone vóór de oude kaaimuur, tot op een diepte van -12,5m TAW. Firma Aertssen, onze partner in de Tijdelijke Handelsvennootschap, verzorgde het droge grondwerk tussen de oude en de nieuwe kaaimuur. Over de hele lengte van de kaaimuur betekende dat een weggebaggerd volume van maar liefst 1,4 miljoen kubieke meter.  Tegelijkertijd werd ook stap voor stap de oude kaaimuur afgebroken.  

Het werk diende in een recordtijd van 30 weken opgeleverd te worden en dat is ook met succes tot een goed einde gebracht.  Ghent Dredging zette hiervoor zijn cutterzuiger “Ouistreham” en zijn twee grootste baggerpontons GDVI en GDVII in.  Op het hoogtepunt van de werf waren er 20 beunschepen aan het werk om alle gebaggerde gronden naar de diverse bestemmingen te brengen.

 .
 
 
 
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified