Ga naar de inhoud

Antwerpen - Graandok

In opdracht van de Haven van Antwerpen werd begin 2012 het Graandok afgesloten met een combiwand en de achterliggende terreinen opgespoten met zand. Doel van het project was het creëren van nieuwe haventerreinen op de plaats van een in onbruik geraakt havendok. Ghent Dredging voerde in onderaanneming van Besix nv het deel bagger- en opspuitwerken uit.

Het werk bestond in eerste instantie uit het opschonen van de bestaande waterbodem met afvoer van het vervuilde slib naar het GSC Rodenhuize te Gent en afvoer van het niet-vervuilde gebaggerde materiaal naar de onderwatercellen in het Churchilldok.

Vervolgens werd op de plaats van de te bouwen combiwand een grondverbetering met zand gerealiseerd. Hierbij werd gebaggerd tot op een diepte van 18 meter.

Na het plaatsen van de combiwand door de hoofdaannemer werd het achterliggende oude Graandok onder water in dunne lagen hydraulisch aangevuld met goed zand.

Dumpers brachten het zand aan uit de reeds aanwezige zandstock en dumpten dit via een tijdelijke brugconstructie in een elevatorbak. Met behulp van onze bakzuiger 'Rhosnes' werd een zand-water mengsel via drijvende leidingen 400 meter verder verpompt naar een sproeiponton dat met behulp van een RTK-positioneringssysteem het zand in 30cm dunne lagen onder water aanbracht. In totaal werd zo'n 160.000m³ zand opgespoten. Om de opgelegde strenge verdichtingseisen te halen werd vervolgens het volledige zandpakket na-verdicht met een zware trilnaald.

 .
 
 
 .
 
ISO9001 Certified ISO14001 Certified VCA Certified